Wij geloven in de kracht van gelukkige medewerkers en hebben daarom het concept van Rendement van Geluk omarmt. Hiermee geven we medewerkers inzicht in persoonlijke geluksfactoren vanuit de overtuiging dat dit een positieve bijdrage heeft op jouw onderneming.

Resultaten

Nu vraag je jezelf wellicht af, ja leuk dat mijn medewerkers gelukkig zijn, maar wat heb ik eraan?

Onze inzet heeft onder meer geleid tot:

  • Toename duurzame inzetbaarheid
  • Toename aantrekkingskracht werkgever 
  • Toename ontwikkeling medewerkers
  • Afname verzuim
  • Afname verloop
  • Toename productiviteit

Het rendement van Geluk op de werkvloer

Geluk is voor 50% afhankelijk van onze genen, 10% van omstandigheden en maar liefst 40% van onze eigen keuzes en gedrag. Wij maken medewerkers bewust van deze invloed op geluk. Zo zijn burn-outs meestal geheel of gedeeltelijk terug te voeren op privéomstandigheden. Medewerkers die op hun werk en in privé in balans zijn en zich gewaardeerd voelen, scoren op alle fronten beter.

Ook voor werkgevers zijn de voordelen vanzelfsprekend. Gelukkige werknemers presteren beter én zijn duurzaam inzetbaar. Dat betekent onder andere minder verzuim, minder verloop en een hogere productiviteit.


Programma

Om het inzicht te geven gebruiken we het Rendement van Geluk traject. Een traject voor werkgever én werknemer waarbij we uitgaan van een helder stappenplan.


Gelukkig Leven Test©

Onze ervaring is dat het mensen vaak niet ontbreekt aan geld maar aan algeheel inzicht en uitzicht op basis waarvan mensen keuzes kunnen en durven maken die hun geluksgevoel doen toenemen. Een reden voor ons om op zoek te zijn gegaan naar het meetbaar en inzichtelijk maken van de door ons geleverde toegevoegde waarde. Om iets te kunnen meten, moet je het immers eerst inzichtelijk kunnen maken om het vervolgens ook te kunnen gaan optimaliseren. Het idee voor het ontwikkelen van de Gelukkig Leven Test is geboren.

Voor de werkgever

Omdat De Gelukkig Leven Test© ontzettend positief wordt ontvangen, hebben we ook de link gelegd naar werkgevers. De Gelukkig Leven Test© is namelijk een perfect instrument om in te gaan zetten ter vervanging van het traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoek. Door boven water te halen wat er echt leeft bij medewerkers qua werk- en privéomgeving op basis van de Gelukkig Leven Pijlers kun je hier direct op inspelen en voorkomen dat mensen vastlopen met alle gevolgen van dien.


Ervaringen en vergelijk

Wij hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen met medewerkerstevreden-/betrokkenheidsonderzoeken versus De Gelukkig Leven Test©.