Duurzaamheid vormt een belangrijk ankerpunt binnen het bedrijf van WensinkPensioen. Wij zijn ons ervan bewust dat pensioen kan bijdragen aan een zorgeloze toekomst; niet alleen aan een zorgeloze toekomst voor het individu, maar ook aan een zorgeloze toekomst voor de samenleving en de wereld in zijn geheel. Door het pensioengeld op een duurzame en verantwoorde manier te beleggen, kunnen we het ideaalbeeld van zo’n zorgeloze toekomst voor mens, dier en natuur helpen bereiken. Wij werken dan ook samen met partijen die, net als wij, streven naar duurzaamheid.