Diensten


Als pensioenadviseur hebben we meer dan 15 jaar ervaring. Deze ervaring bestaat onder meer uit het adviseren van ondernemers, werkgevers, ondernemingsraden en accountants/fiscalisten over uiteenlopende pensioenonderwerpen.

Speciaal voor ondernemers in het kleinbedrijf ontwikkelden wij de WensinkPensioenService! De WensinkPensioenService is een efficiënt adviestraject voor een passende pensioenregeling ten
behoeve van je werknemers. Het resultaat is een helder pensioenoverzicht.

Speciaal voor ondernemers om oudere medewerkers inzicht te geven in de mogelijkheden en (financiële) gevolgen van pensionering. Het resultaat is een helder overzicht voor werkgever en medewerker.

Vanuit onze overtuiging dat investeren in het geluk van je medewerkers zorgt voor meer rendement op de werkvloer en dat de medewerker zelf invloed heeft op zijn eigen geluksgevoel bieden we met het Rendement van Geluk inzicht in persoonlijke geluksfactoren van je medewerkers. Het alternatief voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het resultaat is een helder actieplan voor de medewerker om zijn geluksgevoel te optimaliseren.