Uniform Pensioenoverzicht vernieuwd met als doel meer inzicht te geven in mogelijke pensioen.

Tussen alle commotie over het nieuwe pensioenstelsel en discussies over de rekenrente en dreigende pensioenkortingen door heeft Minister Koolmees de nieuwe UPO modellen voor 2020 vastgesteld.

UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht en is het jaarlijkse overzicht dat je ontvangt met informatie over het pensioen dat je hebt opgebouwd en nog kunt opbouwen.

Wat als het mee- of tegenzit?

Nieuw dit jaar is dat er meer inzicht wordt gegeven in de onzekerheid van het pensioen. Aan de hand van 2 nieuwe iconen wordt inzicht gegeven in de koopkracht en risico’s van het opgebouwde en te bereiken pensioen in 3 scenario’s. Als het tegenzit, de verwachte uitkering en als het meezit.

Navigatie metafoor

De inzichten worden toegevoegd met als doel om pensioengegevens op uniforme wijze te kunnen verwerken. Hierdoor krijg je meer persoonlijk relevante informatie en wordt het makkelijker om verschillende pensioenen die je hebt opgebouwd te vergelijken. Ook kun je de pensioenaanspraken, dit geldt ook voor de AOW, makkelijker bij elkaar optellen.

Wij verwachten dat deze nieuwe inzichten tot veel vragen zullen leiden. Met name als je pensioen opbouwt in een middelloonregeling. Door rekening te houden met koopkracht (inflatie) en risico’s zal het reële te verwachten pensioen aanzienlijk lager zijn dan het nominale pensioen dat tot op heden altijd op het UPO werd vermeldt.