In navolging van Polen, Roemenië & Hongarije wil Estland de verplichtstelling van het nationale kapitaalgedekte tweede-pijlerpensioen afschaffen. De uitgespaarde premie gaat deels naar een hoger staatspensioen, bestaande tegoeden kunnen worden opgenomen.

Voornaamste redenen zijn de lage beleggingsopbrengsten en hoge kosten. Door de aanhoudende lage rente en lage rendementsverwachtingen is een omslagstelsel op dit moment aantrekkelijker dan het traditionele kapitaalgedekte stelsel van het tweede pijler pensioen.

Dit roept natuurlijk ook de vraag op hoe toekomstbestendig het huidige kapitaalgedekte pensioenstelsel in Nederland nog is?