Skip to content

Principe Pensioenakkoord kan kortingen niet voorkomen.

Ondanks het nieuwe principe Pensioenakkoord dreigt voor 7,8 miljoen Nederlanders korting op hun pensioen.

In navolging van de pensioenfondsen voor de metaalindustrie (PME & PMT) komen nu ook ABP (Nederlandse grootse pensioenfonds) en pensioenfonds Zorg & Welzijn in de gevarenzone.

Als de dekkingsgraden niet voor 31 december zijn verbeterd is een korting op het pensioen voor de deelnemers van ABP, PME & PMT onvermijdelijk.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn zit op dit moment nog net aan de goede kant van de grens.

Een combinatie van een dalende rente en verliezen op de beurzen sinds 1 augustus maken het uitzicht op het herstel van de dekkingsgraden er niet rooskleuriger op.