Aandeelhouder Anbang heeft Vivat geïnformeerd dat zij overeenstemming heeft bereikt met Athora en NN Group over de verkoop van Vivat. De overeenstemming is voorwaardelijk aan onder meer het doorlopen van het adviestraject met de medezeggenschap. Daarnaast ontbreekt nog een cruciaal puzzelstukje: goedkeuring van toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Wat betekent dit voor jou als polishouder bij Zwitserleven?
Op dit moment verandert er nog niets. Uiteraard blijven door de verkoop jouw rechten en plichten behouden. 

Zodra er meer bekend is over de definitieve gang van zaken zullen we je daarover informeren.