Als je al een tijdje werkt heb je vaak meer dan één werkgever gehad. De kans is groot dat je bij meer dan één werkgever pensioen hebt opgebouwd. We krijgen vaak de vraag of het mogelijk is om deze pensioenpotjes samen te voegen. Daar geven we graag antwoord op.

Een waardeoverdracht. Wat is dat eigenlijk?
Een waardeoverdracht is het overhevelen (“overdragen”) van het opgebouwde pensioen van je oude pensioenregeling naar je nieuwe pensioenregeling. Dit kan bijvoorbeeld als je gaat werken bij een nieuwe werkgever. Als je pensioen op verschillende plekken staat kun je er nu voor kiezen om je eerder opgebouwde pensioen over te hevelen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Waarom zou ik mijn waarde overhevelen?
Het overdragen van pensioen kan aantrekkelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als je nieuwe pensioenuitvoerder lagere beleggingskosten berekend.

Wat voor effect hebben lagere kosten op jouw kapitaal? Hieronder een rekenvoorbeeld waarin je ziet wat een half procent lagere kosten aan extra kapitaal oplevert. De berekening is gemaakt voor een waardeoverdracht van € 20.000,-. Dit levert je na 30 jaar een voordeel op van ruim € 7.500,-!

De kleine lettertjes: Waardeoverdracht € 20.000,-, beheerkosten oude uitvoerder 0,90%, beheerkosten nieuwe uitvoerder 0,40%, aankoopkosten 0,5% en een jaarlijks bruto rendement van 4%.

Lage kosten zijn alleen voordelig als de beleggingsresultaten bij de nieuwe pensioenuitvoerder ook goed zijn! Lees hierover meer in onze post over laagste kosten ≠ hoogste pensioen.

Let ook op wat er gebeurt met je pensioengeld als je overlijdt. Bij veel uitvoerders ben je dan je geld kwijt. Er zijn er ook die het overgedragen pensioen gebruiken om het partnerpensioen te verbeteren bij overlijden. Het pensioengeld komt dan ten gunste van je partner en kinderen.

Je kunt natuurlijk ook uit praktisch oogpunt kiezen voor een waardeoverdracht. Je hebt dan al je pensioenen bij 1 pensioenuitvoerder.

Is waardeoverdracht altijd voordelig?
Vaak levert een waardeoverdracht je meer op, maar dat is niet altijd het geval. Daarom adviseren we je om hier goed naar te laten kijken.

Zo kan het aantrekkelijk zijn om pensioen uit de oude beschikbare premieregeling over te dragen naar de huidige regeling als dat ook een beschikbare premieregeling is. Is de oude regeling een middelloonregeling (met een gegarandeerd pensioen), dan is het lang niet altijd verstandig om de waarde over te dragen.

Hoe start ik een waardeoverdracht?
Als je geïnteresseerd bent in een waardeoverdracht kun je dit aangeven bij je huidige werkgever. Deze zal de vraag doorzetten naar de pensioenuitvoerder die op zijn beurt de gegevens van het oude pensioen opvraagt en een offerte maakt. Wanneer je akkoord gaat met de offerte, wordt de oude pensioenuitvoerder verzocht om je pensioenkapitaal over te maken. Als zij de waarde hebben overgemaakt, wordt deze in je huidige pensioen gestort. Let op: het traject voor een waardeoverdracht duurt vaak enkele maanden.

Is waardeoverdracht altijd mogelijk?
Als je vóór 1 januari 2015 bij je huidige werkgever in dienst bent getreden, dan zijn oude pensioenuitvoerders niet verplicht om mee te werken aan een verzoek voor waardeoverdracht. Als je ná 1 januari 2015 bij je werkgever in dienst bent getreden, zijn oude pensioenuitvoerders verplicht om mee te werken.

De regels voor waardeoverdracht veranderen per 1 januari 2019. In onze volgende post lees je wat dit betekent.

Vragen? Hulp?
Voor antwoord op je vragen neem je natuurlijk contact met ons op. Als je wilt weten of waardeoverdracht voor jou interessant is kun je ook contact met ons opnemen. Wij zullen je dan helpen. Van het opvragen van de offerte tot en met het beoordelen ervan en het overdragen van de waarde. Wij begeleiden dit. Je kunt ons bereiken op 0546 -769116 of via info@wensinkpensioen.nl