Skip to content

Beschikbare premie: levensverwachting en hoogte pensioen

In onze vorige post in de reeks over beschikbare premieregelingen hebben we uitgelegd hoe belangrijk de keuze voor de juiste pensioenuitvoerder (lees: beste belegger) is. In deze post leggen we uit hoe de levensverwachting (hoe oud verwacht men dat je wordt) van invloed is op de hoogte van je pensioen.

In de beschikbare premieregeling staat de hoogte van het pensioen dat je ontvangt niet vooraf vast. Er wordt pensioenpremie voor je betaald, deze wordt belegd. Op de pensioendatum wordt het beschikbare bedrag gebruikt voor je pensioen. Het bedrag ontvang je niet ineens, maar wordt omgezet in een uitkering die je ontvangt zo lang je leeft. Hoe hoog deze uitkering (het ouderdomspensioen) is, is onder andere afhankelijk van de levensverwachting op het moment dat je met pensioen gaat.

Hoe groter de levensverwachting is, des te minder pensioen er uitgekeerd kan worden. Immers hoe ouder je wordt, hoe langer de pensioenuitkering gedaan moet worden, en hoe lager de uitkering dus zal zijn. Als wordt verondersteld dat je nog 15 jaar leeft vanaf je pensioendatum dan zal de uitkering hoger zijn dan wanneer de verwachting is dat je nog 20 jaar te leven hebt.

We hebben het hier over de gemiddelde levensverwachting. Het is dus niet zo dat voor iedere pensioengerechtigde de persoonlijke levensverwachting wordt bepaald.

Hoe bepaald een pensioenuitvoerder nu hoe oud je wordt?
Om hier een inschatting van te maken baseren pensioenuitvoerders zich op gemiddelden. De onderstaande grafiek laat zien hoe de levensverwachting van een 65-jarige zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.

Bron : CBS

Uit de grafiek blijkt dat de levensverwachting de afgelopen decennia is toegenomen. Ging men er in 1950 nog van uit dat een 65-jarige nog ca. 14 jaar te leven had. In 2015 is dit al opgelopen naar ca. 19 jaar. Dit betekent dat een pensioenuitvoerder gemiddeld 5 jaar langer moet uitbetalen. Als we veronderstellen dat de overige factoren gelijk zijn wordt de uitkering zo’n 25% lager.

In deze post hebben we uitgelegd hoe de ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting van invloed is op de hoogte van je pensioen. Hoewel je dit niet zelf kunt beïnvloeden is het wel belangrijk je ervan bewust te zijn. In het vervolg van deze serie over beschikbare premieregelingen gaan we in op het renterisico en de invloed hiervan op je pensioenuitkering.