Ruim 1,3 miljoen Nederlanders hebben een pensioenregeling (gehad) die gebaseerd is op een beschikbare premie systeem. Dit betekent dat ongeveer 15% van de werkzame beroepsbevolking hiermee te maken heeft.

Pensioen op basis van een beschikbare premie betekent kortweg dat je weet hoeveel geld er in je pensioenpot gaat (de zogenaamde “beschikbare premie”), maar dat onzeker is hoeveel pensioen je hiervoor krijgt. De hoogte van je pensioen hangt af van verschillende factoren zoals de levensverwachting, rentestand op je pensioendatum, tarieven van de pensioenuitvoerders en het rendement op je beleggingen.

In deze post gaan we in op het effect dat het rendementen op je beleggingen heeft op je uiteindelijke pensioenuitkering en op de rol die de keuze voor de juiste uitvoerder hierbij speelt.

Hoe hoger het rendement is dat over jouw pensioengeld wordt vergoedt, des te hoger je uiteindelijke pensioenuitkering zal zijn. Ter illustratie, 1% extra rendement leidt over een periode van 40 jaar tot maar liefst 17% extra pensioen! Het is dus van belang dat je pensioenuitvoerder een goede belegger is.

Helaas wordt in de praktijk vaak alleen gekeken naar de kosten die een pensioenuitvoerder in rekening brengt voor de beleggingen. Uiteraard is dit ook van belang, want hier geldt hoe lager de kosten hoe hoger je pensioen. Weet dat het verschil in beleggingskosten tussen de duurste en goedkoopste aanbieder ca. 0,4% is.

Dit valt in het niet als we kijken naar het verschil in beleggingsopbrengsten die de verschillende pensioenuitvoerders behalen. Uit recent onderzoek uitgevoerd door Lane Clark & Peacock blijkt dat deze verschillen kunnen oplopen tot wel 10% in enig jaar (2017). Over een periode van 4 jaar bedraagt het verschil tussen het hoogste en laagste rendement nog altijd 4% per jaar. Het mag duidelijk zijn dat dit een veel groter effect heeft op je uiteindelijke pensioen dan de lagere kosten.

Welke pensioenuitvoerder het beste belegt kan van tevoren niet worden vastgesteld. Wel is bekend dat de hoogte van het te behalen rendement voor een belangrijk deel wordt bepaald door de samenstelling van de beleggingsmix (waarin belegd mijn pensioenuitvoerder? aandelen, obligaties, onroerend goed etc.).  In de pensioenwet is bepaald dat pensioenuitvoerders als goed huisvader op je pensioengeld moeten passen en je geen onverantwoorde risico’s mogen laten lopen. Dit betekent dat naar mate je pensioendatum dichterbij komt, de beleggingen worden veranderd. Het  beleggingsrisico moet worden afgebouwd zodat de uiteindelijke pensioenuitkering zekerder wordt.

In de praktijk blijkt dat de verschillen tussen standaard beleggingsmixen van de pensioenuitvoerders groot zijn. Dit is één van de oorzaken van het grote verschil in beleggingsresultaten van pensioenuitvoerders. Dit is extra van belang omdat we weten dat ruim 90% van de deelnemers aan een beschikbare premie belegd volgens deze standaard beleggingsmix. Het is daarom van belang om bij de keuze van een uitvoerder goed te kijken naar de beleggingsmix van de pensioenuitvoerder en naar het hierbij behorende rendement. 1% extra rendement levert veel meer op dan een kostenbesparing van 0,4%. Natuurlijk let je op kosten bij de selectie van een pensioenuitvoerder, maar focus vooral op beleggingsresultaten, dan verdien je vaak meer!

In een volgende post gaan we nader in op het effect van de veranderende levensverwachting op de hoogte van je pensioenuitkering.