In dit tweede deel in onze serie over de AVG gaan we in op de rol die we als pensioenadviseur vervullen binnen de AVG. Moet je als werkgever een verwerkingsovereenkomst sluiten met je adviseur? Dit is een vraag die we hier beantwoorden. Nu we in de eerste bijdrage hebben toegelicht wat de AVG is lees je hier onze zienswijze over de rol die we vervullen binnen de AVG.

De AVG kent verschillende rollen die je kunt vervullen als je persoonsgegevens verwerkt. Belangrijkste zijn de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Afhankelijk van de rol die iemand vervult kan worden vastgesteld of het nodig is een verwerkersovereenkomst aan te gaan.

Als adviseur van de werkgever verwerken we persoonsgegevens om ons advies te kunnen geven. Het is echter niet nodig om als werkgever een verwerkersovereenkomst te sluiten met je adviseur. Reden hiervoor is dat het verwerken van persoonsgegevens meestal niet de primaire opdracht is. Het verwerken van persoonsgegevens dient een ander doel, bijvoorbeeld het geven van onafhankelijk advies of het beheren van een pensioenregeling. Het verwerken van persoonsgegevens is een logisch gevolg van deze dienstverlening.

Het enkele feit dat persoonsgegevens worden verwerkt leidt niet automatisch tot de conclusie dat we een “verwerker” zijn in de zin van de AVG en er dus een verwerkersovereenkomst opgesteld dient te worden. Het Verbond van Verzekeraars en Adfiz onderschrijven deze conclusie in een verklaring.

Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen we het doel (bijv. geven van advies of beheer van een pensioenregeling) en de middelen (e-mail, applicaties, website etc.) van de gegevensverwerking en zijn we zelfstandig verantwoordelijk voor een privacy beleid. Vanzelfsprekend nemen we deze verantwoordelijkheid serieus en gaan we zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens en handelen we in overeenstemming met de nieuwe privacy wetgeving. Binnenkort is onze nieuwe privacy verklaring beschikbaar waarin je leest hoe we hier invulling aan geven.