Skip to content

Toch levensverzekering bij/na borstkanker

Als je als (ex-) kankerpatiënt een levensverzekering aanvraagt krijg je vaak te horen dat de verzekering niet afgesloten kan worden. Ook als je bent hersteld blijkt het aanvragen van een verzekering moeilijk. Dit geldt met name voor het overlijdensrisico. Verzekeraars durven het vaak niet aan om dit risico te verzekeren. Ze zijn bang dat de ziekte terugkomt. Dit kan onder andere leiden tot problemen bij het krijgen van een hypotheek of tot veel hogere kosten voor de verzekering.

Het Integraal Kankercentrum Nederland heeft in opdracht van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties een nieuw rekenmodel opgesteld. Het model gebruikt data uit de Nederlandse Kankerregistratie en weerspiegelt de hoge kwaliteit van de Nederlandse kankerzorg. Gebleken is dat de verzekerbaarheid van (ex-) borstkankerpatiënten verbetert. Het nieuwe rekenmodel kan vanaf de maand mei van dit jaar door verzekeraars worden gebruikt.

De verzekerbaarheid van (ex-) borstkankerpatiënten neemt toe, betekent dit ook dat alle verzekeraars een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering zullen accepteren?
Het Verbond verwacht dat alle verzekeraars het nieuwe model zullen toepassen. Wel kunnen onderlinge verschillen optreden. Het is daarom aan te raden om bij meerdere verzekeraars een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering te doen. De onderlinge prijsverschillen kunnen groot zijn.

Is nog sprake van premieverhogingen?
Met het nieuwe model worden de risico’s scherper in beeld gebracht en worden ook (ex-) patiënten geaccepteerd waar zij vroeger werden afgewezen. De premie zal wel worden verhoogd.

Wordt het model toegepast op alle (ex-) kankerpatiënten?
Het model is gebaseerd op onderzoek bij (ex-) borstkankerpatiënten. Of het ook toepasbaar is op andere veelvoorkomende kankersoorten wordt onderzocht. Vooralsnog wordt het alleen toegepast op verzekeringsaanvragen van (ex-) borstkankerpatiënten.

Conclusie
De nieuwe rekenmethode zal worden toegepast door verzekeraars. Hierdoor kunnen meer (ex-) patiënten een levensverzekering afsluiten. Wel geldt dat er sprake kan zijn van premieverhogingen.

Tip van WensinkPensioen; omdat de prijsverschillen groot kunnen zijn is het van belang om bij de aanvraag van een levensverzekering offertes bij verschillende verzekeraars op te vragen.