Skip to content

WensinkPensioen en de AVG | Deel 1 : Wat is de AVG?

In deze berichtenserie informeren we je over de verschillende onderwerpen die verband houden met de invoeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Omdat we jouw belangen als klant voorop stellen willen we je duidelijk informeren over de inhoud van de nieuwe wetgeving en hoe wij daar als WensinkPensioen mee om gaan. In dit eerste deel lees je wat de AVG is. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De nieuwe wetgeving beoogd jouw rechten op het gebied van de verwerking van jouw gegevens beter te beschermen en geeft je tevens meer mogelijkheden om actie te ondernemen op het moment dat het niet goed gaat. Ook is er in de wet een verantwoordingsplicht opgenomen die organisaties die persoonsgegevens verwerken verplicht aan te tonen hoe zij zich aan de wet houden.

Vanaf 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien.

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens is zeer uitgebreide informatie te vinden over de AVG. In deze infosheet vindt je een overzichtelijke weergave van de nieuwe privacywetgeving.

Nu je wat meer weet over de AVG zullen we je in deel 2 van deze serie berichten over de rol die WensinkPensioen vervult binnen de AVG.