Gefeliciteerd! Je hebt een nieuwe medewerker in dienst. Nu deze medewerker bij jou in dienst is, neemt deze medewerker ook deel aan de pensioenregeling.

Om de pensioenuitvoerder in staat te stellen de pensioenregeling voor deze nieuwe medewerker goed te kunnen uitvoeren dient de nieuwe medewerker aangemeld te worden. Met de aanmelding ontvangt de pensioenuitvoerder alle relevante informatie hiervoor.

Het risico van niet tijdig aanmelden schuilt in het feit dat bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst ook vaak automatisch een pensioenovereenkomst tot stand komt. Op grond van deze overeenkomst heeft de nieuwe medewerker recht op de pensioenen zoals deze door jou zijn toegezegd. Dit geldt ongeacht of de aanmelding bij de pensioenuitvoerder daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In het ergste geval kan dit ertoe leiden dat de medewerker of de nabestaanden bij jou aankloppen voor het uitbetalen van een niet verzekerd pensioen.

In het geval van een partnerpensioen dat uitgekeerd dient te worden bij onverhoopt overlijden van de medewerker loopt dit bedrag als snel in de tonnen. Volgens ons een zeer onwenselijk risico dat tevens eenvoudig voorkomen kan worden.

Om dit risico te vermijden zien we in de praktijk regelmatig afstandsverklaringen ondertekend door de medewerker en diens partner. Echter uit jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat dit uiteindelijk in de rechtbank geen stand houd en je als werkgever alsnog dient te betalen. Dit is ook de reden dat de meeste pensioenuitvoerders geen afstandsverklaringen meer accepteren. Ook De Nederlandsche Bank deelt dit standpunt en heeft aangegeven dat de pensioenuitvoerder verantwoordelijk is voor het uitkeren van pensioen aan de medewerker, ook als geen premies zijn afgedragen. De pensioenuitvoerder zal de hiermee gepaard gaande kosten op jou als werkgever verhalen.

Maak dus een bewuste keuze als je overweegt pensioen toe te zeggen. En als je eenmaal een pensioenregeling hebt om geen uitzonderingen te maken.

Tip van WensinkPensioen! Voorkom vervelende situaties en meld je medewerkers tijdig aan. Zie hiervoor ook onze post over een automatische koppeling met je salarisadministratie.